Učimo mađarski

Udruženje prosvetnih radnika Mađara severne Bačke
organizuje učenje jezika sredine kroz igru i komunikaciju za

Osnovnicima nižeg razreda,
Osnovnicima višeg razreda,
Srednjoškolcima i
Odraslima.

POČETAK: 3. oktobra 2015.

MAGYAR 2015 plakat

olvasd...