Céljaink

Az Észak Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete nonprofit civil szervezet, amely határozatlan időtartammal alakult azzal a céllal, hogy képviselje a magyar pedagógusok érdekeit, valamint fejlessze az oktatást és ápolja a magyarok kultúráját a Vajdaságban

 

Céljai megvalósításának érdekében az Egyesület az alábbi teendőket látja el:

 

 • biztosítja a pedagógusok folyamatos továbbképzésének és felkészítésének feltételeit és felügyeli annak gyakorlati megvalósulását a következők által:
 1. az oktatásügyi dolgozók oktatásának tervezése és megvalósítása,
 2. magyar nyelvű lektorátusok megalakítása,
 3. szemináriumok (különböző szakmai és módszertani találkozók) szervezése,
 4. kapcsolatteremtés, együttműködés hazai és külföldi intézményekkel, szervezetekkel, tanulók és pedagógusok jutalom- és szakmai kirándulásainak szervezése (történelmi nemzeti emlékhelyeink látogatása),
 5.  szakmai és egyéb kiadványok, cikkek közzétételére szánt anyagi támogatás indítványozása, figyelemmel kísérése és juttatása,
 6. a tanulók anyanyelvű oktatására szánt anyagi alap biztosítása és megszilárdítása (diáksegélyező alapokkal, különböző támogatókkal való érdekkapcsolat létrehozása, a lehetőségek áttekintése és az oktatásügyi dolgozók munkájának megszervezése a gazdaság különböző ágaiban, szolgáltatások nyújtása stb.),
 • szak- és tankönyvek, tanszerek biztosítása,
 • szemináriumok, találkozók, munkaakciók, valamint egyéb programok szervezése a tanulók és egyetemi hallgatók nyári és téli szünidejének ésszerű kihasználása céljából,
 • vetélkedők, szakkörök, élményműhelyek szervezése diákoknak
 •  az oktatásügyi dolgozók káderpotenciáljának és a rendelkezésre álló tanszereknek a nyilvántartása, valamint az irántuk megnyilvánuló igény figyelemmel kisérése az optimális oktatási feltételek biztosítása érdekében minden egyes szinten,
 • az oktatás terén elért különleges eredmények jutalmazása és elismerések odaítélése
 • a szűkös anyagi körülmények között élő tanulók és egyetemi hallgatók támogatása,
 • az anyanyelvápolás különböző formáinak fejlesztése,
 • a tanulók és egyetemi hallgatók tanulmányi eredményének figyelemmel kísérése, valamint különdíjak javaslása és odaítélése a munkában elért kimagasló eredményekért,
 • jogi védelem biztosítása az oktatásügyi dolgozók jogainak és kötelezettségeinek megvalósításában, valamint
 • az Egyesület céljainak megvalósításával kapcsolatos együttműködés más intézményekkel, társadalmi és állami szervekkel, egyesületekkel és egyénekkel.