Egyesület bemutatása

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete 1995-ben alakult, így 2015-ben ünnepli 20 éves fennállását.

Tevékenységünk fő célja összefogni a magyarul tanító pedagógusokat, megfelelő szakmai továbbképzést biztosítani számukra, valamint táborok, szaktáborok, szakkirándulások, versenyek szervezését végezzük tanárok és tanulók számára, nem csak az Észak-bácskai térségben, hanem Vajdaság minden magyar iskoláját bekapcsolva a megmozdulásokba. Szervezetünk közel 1000 pedagógust tart nyilván, akik részt vesznek az Egyesület munkájában, illetve általa szervezett rendezvényeken. Egyesületünk a tavalyi évtől ingatlan tulajdonosa, így lehetőség van arra, hogy újabb tevékenységekkel bővítse munkáját: szakmai könyvtár kialakítását tervezzük és újabb szakcsoportok alakítását, valamint a nyugdíjas pedagógusok bevonását a munkánkba.

Fontosnak tartjuk Vajdaság szintjén kialakítani és fenntartani a magyar nyelven oktató pedagógusok közösségét, óvodapedagógusok, általános- és középiskolai tanárok körében. Kapcsolatot tartunk a magyar és a magyar nyelven is oktató közoktatási intézményekkel, ápolni és fejleszteni a korszerű oktatás elméleti és gyakorlati módszereit.

Az Egyesületen belül működik: Cofman Judit Matematikai Tehetségfejlesztő Iskola, Indikátor – élményműhely kémiából, Tanítók szakcsoportja, Idegenyelv szakcsoport és Felsőoktatási szakcsoport.

Az Egyesület által megvalósított programok, rendezvények:

– Közoktatási konferencia
– Évi közgyűlés
– Pedagógusbál
– Évközi továbbképzéseink
– Hétvégi tehetséggondozó táborok matematikából, fizikából és kémiából (az Egyesület akkreditált kiváló tehetségpont)
– Felkészítő a felvételire a 8. osztályos diákok számára – felkészítő órák magyar nyelvből és matematikából
– Pedagógusok számára továbbképzések szervezése
– Előadás szervezése közérdekű témákban
– Környezetvédelmi verseny – Sajó Károly
– Szorványprogram – Nagy utazás – utazási ösztöndíj
– Szavalóversenyen való részvétel – Komárom
– Magyarországi továbbképzések meghírdetése
– Általános Iskolások Művészeti Vetélkedője – ÁMV
– Szabadkai Nyári Akadémia
– Kárpát-meencei Honismereti verseny
– Himnusz és Szózat szavalóverseny – Kárpát-medencei szintű
– Építészeti értékeink megőrzése szaktábor szervezése a budapesti Porta Speciosával
– Civil szervezetek illetve magyar művelődési egyesületekkel való együttműködés (részvétel a rendezvényeken, szaktanácskozások, konferenciák)