12. Közöktatási Konferencia

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete 2019. február 23-án rendezte meg a 12. Közoktatási Konferenciát.

A 2018-as év beszámolói nyitották meg a rendezvényt. A Pedagógus Egyesület és a VATT (Vajdasági Tehetségsegítő Tanács) képviselői tájékoztatták a hallgatóságot a múlt évi tevékenységeikről.

Dr. Gloviczki Zoltán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Társadalom- és Bölcsészettudományi Karának dékánhelyettese, valamint az Oktatási Hivatal elnöke, A hálózat csapdájában c. előadásával folytatódott az egynapos továbbképzés.

Ahogy a 16. században a könyvnyomtatás óriási változást hozott az emberek életében, úgy a mai technikai vívmányok(pl. internet) is ezzel járnak. Ahogy akkor volt jó és félelmetes oldala egy nyomtatványnak, úgy a mai hálózat is ezzel jár(hat). Ahogy akkor küzdött a pedagógia az újdonsággal, úgy manapság is. Az ismeretszerzés és a -közlés volt és mai is az a szerepe egy könyvnek vagy az internetforrásoknak. A nevelés világában az ismeretek közlését okosan is lehet használni (pl. Sulinet). De a „kupactudást”, az információk óriási áradatát, kínálatát nehéz szelektálni a felhasználónak.

A hálózat tanulási környezetet is jelent, a kapcsolatokat diák és diák, illetve diák-tanár, tanár-szülő között stb. A serdülők esetében a saját hálózatukon belüli fejlődés, alakulás történik, tehát ez a hálózat iránymutató, példamutató. Míg a pedagógusok hálózata: a tudásuk megosztása, az információ- és a tapasztalatcsere jelenősége fontos tényezőnek bizonyul.

Tanulási módként is felfogható, a kooperatív oktatás eszköze is lehet. Ez valójában nem jó módszer, amely a sok információ közötti szörfözést is jelenti, annak esetleges rossz megválasztását… de nem is úgy kell felfogni, mint módszert, hanem célként kell értelmezni, amelyet a projektmódszer során a tanulók megtanulnak, és ez a lényeg, maga az ismeretig eljuttató tapasztalat.

Idegenkedhetünk, kereshetjük a rossz oldalát, de a jó irányban való felhasználása, a háló összehozó ereje is jelentős. Ugyanis együtt jobb a hálóban. Ez egy közösség, megtart minket.

Dr. Setényi János, az Expanzió Humán Tanácsadó Kft. igazgatója az alulteljesítő iskolák fejlesztési tapasztalatairól beszélt. Mérni kell a gyerekek teljesítményét. S ez már manapság az adatbázisokban követhető. Különböző országok hozzáállásaiba kaptunk betekintést. Hollandiában a tanfelügyelet csak a piros vonal alatt teljesítő iskolákkal foglalkozik, ott dolgoznak együtt a tanárokkal, hogy ezen javítsanak. Az Egyesült Királyságban a megyei lapok közlik az iskolák rangsorát, melyek a felmérések alapján alakulnak. Itt egy időre elveszik az önkormányzattól, új tanári karral, vezetőséggel jobbá teszik az eredményt, majd az iskola ismét visszakapja az autonómiáját. Sanghai-ban nyugdíjasok segítik a kezdő tanárokat. Magyarországon jelenleg 175 iskola van a piros vonal alatt. Csak komplex fejlesztéssel működhet a javulás: mentor/támogatás; országos szintű mintafeladatok fontossága; vezetői támogatás; infrastrukturális fejlesztés, továbbképzés.

Szél Dávid tanácsadó szakpszichológus témája a család szerepe a 21. században. Családi szerepek, nemi szerepek, rokonszerepek, ellátandó feladatok szerinti szerepek, jogok és kötelezettségek képezik ezt a bonyolult, mégis egyszerű szociáliskonstrukciót, a családot. Ideális vagy az elég jó családmodellek áttekintése után ráláttat az előadó arra, hogy a felmerülő problémák sokasága teszi ki a családot. Végül az eddigi tudása és tapasztalata alapján a maga családdefinícióját alkotta meg: „A család az elsődleges szocializációs, értékteremtő és értékközvetítő közeg, amelyben a tagok családként tekintenek önmagukra.”

A továbbképzésnek az oktatás és a gyermek köré épülő témái hasznosnak bizonyultak,  a pedagógusok beépíthetik a mindennapi gyakorlatukba.

Képek:

 

olvasd...