28. Szabadkai Nyári Akadémia

A sokszínű oktatás

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szakmai továbbképzést szervez pedagógusok (óvodapedagógusok, osztálytanítók, általános- és középiskolai tanárok) részére:

2024. augusztus 12-15.
Szabadka, Ivan Sarić Műszaki Iskola épülete

Jelentkezni a következő szakcsoportokra lehet:

1. Össze – Hangoló

Célcsoport: óvodapedagógusok, osztálytanítók (30 fő)
Előadók: Balatoni Kata, néptáncpedagógus, neveléstudományi kutató, programgazda, Budapest;
Paár Julianna, énekes, zeneterapeuta, Budapest
Témakörök: a magyar népi játék; a néptánc pedagógiai szerepe a nevelésben; sajátélményes zeneterápiás gyakorlatok.

2. Óvodából iskolába- az átmenet segítése szakértői szemmel

Célcsoport: óvodapedagógusok, osztálytanítók (30 fő)
Előadók: dr. Varga László dékán, Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar;
Varga Lívia oktató, Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Paár Julianna énekes, zeneterapeuta, Budapest
Témakörök: elméleti és módszertani lehetőségek óvodából az iskolába; sajátélményes zeneterápiás gyakorlatok; kreatívműhely foglalkozás.

3. Társadalomtudományi ismeretek

Célcsoport: általános és középiskolai tanárok, nevelők, pedagógiai munkatársak (25 fő)
Előadók: vajdasági előadók és magyarországi szakemberek, egyetemi tanárok
Témakörök: múltunk-kultúránk; oktató-nevelő munka napjainkban; nyelvhasználat napjainkban; viselkedéskultúra; digitális világ.

4. Komplex természettudomány

Célcsoport: általános és középiskolai tanárok, nevelők, pedagógiai munkatársak (25 fő)
Előadók: vajdasági előadók és magyarországi szakemberek, egyetemi tanárok
Témakörök: gondolkodásfejlesztés, környezetismereti témakörök; tanári tapasztalatok a szakoktatásban; természeti értékeink bemutatása.

5. A tanítás és tanulás a 21. században

Célcsoport: általános és középiskolai tanárok, nevelők, pedagógiai munkatársak (15 fő)
Előadók: Fegyverneki Gergő tanár, oktató, digitális pedagógiai szakértő, Debrecen
Témakörök: elméleti és gyakorlati módszertan napjaink oktatásában; a világ gyermeke 7 szokása.

A 28. Szabadkai Nyári Akadémia a Szerbiai Oktatási Minisztérium által elismert és 18 akkreditált pontot érő szakmai továbbképzés (a katalógusszáma: 1198, K1, K2, K3, K4, P3, P4, P5).
Jelentkezni az online jelentkezési lap kitöltésével lehet, mely a következő linken érhető el:

JELENTKEZÉS >>

А létszám korlátozott, a jelentkezőket a jelentkezés beérkezésének sorrendjében bíráljuk el.

ÉMPE ‒ SZABADKAI NYÁRI AKADÉMIA, 2024
Sonja Marinković u. 26., 24000 Szabadka
Telefon: 024/557-596
E-mail: empe@mts.rs

Jelentkezési határidő: 2024. június 30.

FELHÍVÁS >>

olvasd...