Honismereti tábor 2003

Az idegennyelv tanulásának eredményei és sikeressége a nyári táborban

A Róka-tanyán július 20-26-ig az általános iskolás felsős és középiskolás tanulók Honismereti és Természeti táborban vettek részt, melyet az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezett.   

A táborozás a fiatalok számára megfelelő szórakozási, kikapcsolódási és nem utolsósorban tanulási lehetőséget nyújt. A körülmények és a tábor ”törvényei” nagy mértékben mellőzik az iskolai oktatás szabályait. A fiataloknak pedig számos lehetőség nyílik a tanulásra.

A Róka tanyán a honismereti és természettudományi előadások valamint kísérletek mellett napi másfél óra idegennyelv oktatására és gyakorlására is sor került.

Előtérbe került a kommunikáció fejlesztése és emellett nagy hangsúlyt fektettünk az idegen nyelv megszerettetésére. A nagyobb részben gyakorlati oktatást felölelő órákon a fiatalok lehetőséget kaptak, hogy maguk formáljanak véleményt az idegen nyelv tanulásának fontosságáról, valamint elsajátitásának buktatóiról és nehézségeiről. Az órákon különböző témájú, vitaindító szövegeket kaptak, amelyeket feladatoktól függően, képzelőerejükre bízva vagy folytatniuk kellett, vagy saját álláspontjuk kifejtését szorgalmaztuk. A témák között szerepelt a zene, a szabadidő, a továbbtanulás, de alkalmazkodva a táborozás körülményeihez és a a fiatalok érdeklődési területéhez a kommunikációs témák változtak. 

A helyzetmegoldó és –felismerő  gyakorlatok mint például, ha elveszünk egy idegen városban, vagy utazni, vásárolni szeretnénk, vagy csak keresünk valamit ill. valakit igen hasznosnak bizonyultak. A  nyelvtani szabályok írásbeli gyakorlása helyett a szóbeli ismétlést és a nyelvtani szabályra a megfelelő példák felsorakoztatását helyeztük előtérbe.  

A tapasztalatokból kiindulva megállapíthatjuk, hogy egy nyári tábor keretein belül felhívhatjuk a figyelmet illetve rámutathatunk olyan tudnivalókra, amelyek talán az iskolai oktatás során elkerülték a figyelmüket vagy nem volt mód a megfelelő gyakorlásukra.

Nyelvtanulás szempontjából fontos a munkacsoport létszáma, a kisebb csoportok megfelelőbbek, dinamikusabb a tanulás, de az állandó aktivitás és kreativitás (főleg ha a figyelmet hosszabb ideig kell fenntartani – a másfél óra hosszúnak bizonyult, mivel a hallottakat memorizálniuk kellett, s ezt a gyakorlatban is használniuk) hamar fáradtá és érdektelenné teszi a tanulókat. Itt segitséget adhat egy tábor kötetlensége és a feladatok változatossága, valamint a játékok. A tábor keretein belül nem volt mód olyan munkacsoportok kialakítására, ahol a csoport tagjai hasonló tudásszinten, korosztályhoz illetve érdeklődési területhez tartoznak.

Abban a fiatalok is kivétel nélkül egyetértettek, hogy szükségük van egy vagy több idegen nyelv ismeretére, s nekünk feladatunk, hogy ez irányban útmutatót adjunk. Az órákon egyik célom volt, hogy megpróbáljam megszeretettni vagy az érdeklődésüket felkelteni az idegen nyelvek iránt, hogy elinduljanak egy olyan úton, ahol egy alapszintű kommunikáció nem jelent gondot.

 

Toma Daniella