XVIII. Szabadkai Nyári Akadémia

az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének szakmai továbbképzése pedagógusok (óvodapedagógusok, osztálytanítók, tanárok) részére
2014. augusztus 11. és 15. között kerül megrendezésre Szabadkán
az Ivan Sarić Műszaki Iskola épületében

Jelentkezni a következő szakcsoportokra lehet:

1. Óvodapedagógia (max. 20 fő)
Bábos játékok − új utak a pedagógiai bábjátékban

2. Osztálytanítók és óvodapedagógusok (max. 20 fő)
Logika, játék, zene, képességfejlesztés − képességfejlesztő táblajátékok és zenei tehetséggondozás

3. Osztálytanítók és óvodapedagógusok (max. 20 fő)
Szabadidős tevékenységek az oktatási intézményekben − hagyományápolás, néptánc, ünnepeink

4. Pedagógia szakcsoport – általános és középiskolai tanárok részére (max. 20 fő)
A kreatív tanulás fejlesztése, erkölcsi nevelés, pályaorientáció, a pedagógus lelki egészségének megőrzése

5. Magyar nyelv és irodalom szakcsoport – általános és középiskolai tanárok részére (max. 20 fő)
A modern magyar irodalom elmélete és gyakorlata

6. Történelem szakcsoport – általános és középiskolai tanárok részére (max. 20 fő)
A „boldog békeidő” és az I. világháború történeti és kultúrtörténeti áttekintése

7. Testnevelés − sport a közoktatásban – általános és középiskolai testnevelőtanárok részére (max. 20 fő)
Egészségnevelés és teremsport

8. Természettudományi szakcsoport – általános és középiskolai tanárok részére (max. 20 fő)
A természettudomány világa

9. Matematika szakcsoport − általános és középiskolai matematikatanárok részére (max. 20 fő)
A matematikai feladatok megoldásának módszertana

A Nyári Akadémia a Szerbiai Oktatási Minisztérium által elismert és 24 akkreditált pontot érő szakmai továbbképzés, Katalógusszáma 407- K1.
A jelentkezési lap megtalálható az Egyesület honlapján: www.tanar.org.rs
A jelentkezőket a jelentkezés beérkezésének sorrendjében bíráljuk el, a jelentkezési lapokat az Egyesület e-mail címére kell elküldeni: empe@open.telekom.rs, vagy postai úton:

ÉMPE − NYÁRI AKADÉMIA 2014
Sonja Marinković u. 26., 24 000 Szabadka
Telefon: 024/557-596

Jelentkezési határidő: 2014. június 25.

FELHÍVÁS >> JELENTKEZÉSI LAP >>

olvasd...