Himnusz és Szózat szavalóverseny 2016

A magyarok nemzeti imádságának ünnepén

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének szervezésében az idén december 3-án tartották meg a hagyományos Himnusz és Szózat Szavalóversenyt. A rangos eseménynek a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar adott otthont. A megmérettetésre harminchét általános és középiskolás diák nevezett be.

A tizenhetedik alkalommal megrendezett szavalóversenyen felolvasásra került De Negri Ibolya, az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete elnökének levele, melyben az elnök asszony hangsúlyozta: a verseny alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, hogy felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi, szellemi értékeinket.

És valóban: az itt megjelent diákok szívvel-lélekkel készültek a versenyre és adták át azt szavalat formájában minden magyar érzületű embernek. Munkájukat a kitartás és a magyar nyelv iránti szeretetük jellemzi, akárcsak felkészítő tanáraikét, akik időt és energiát nem sajnálva foglalkoztak a szavalókkal, hogy a nemzet imáját a lehető legsikeresebben adják majd elő a zsűri előtt.

Az eseményen jelen volt Gombár Szeréna, Magyarország szabadkai főkonzulátusának konzulja, Petkovics Márta, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke és dr. Lepes Josip, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar megbízott dékánja, valamint Havas Judit budapesti előadóművész, az irodalomtudományok doktora.

,, A Himnusz a magyarok nemzeti imádsága, az egységes magyar nemzet nemzet összetartozásának jelképe, s bárhol is éljen a világban egy magyar ember, ha meghallja a Himnusz első sorát, feláll, és szíve mélyén érzi magyarságának lényegét, büszkeségét, hitét, küzdelmét és az összetartozást.’’ – hallhattuk Gombár Szeréna konzul asszonytól, aki a diákokhoz szólva hozzáfűzte: ti vagytok a jövő nemzedéke, ti vagytok a jövő reformátorai, magyarságunk megformálói.

Petkovics Márta úgy fogalmazott, hogy nagyon kevés ehhez hasonló szavalóverseny van Vajdaságban és egyáltalán a Kárpát-medencében, hiszen a Szózatot és a Himnuszt nemzeti érzület nélkül nem lehet elszavalni.

A zsűrit dr. Némedi Imre főiskolai tanár, versmondó, dr. Hózsa Éva irodalmár, egyetemi tanár, a MTTK és az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének tanára, Ágoston Pribilla Valéria magyar nyelv és irodalom szakos tanár, irodalmár, valamint Havas Judit alkotta.

A hagyományokhoz híven a verseny két helyszínen zajlott, az egyiken az általános, a másikon a középiskolások mérték össze tudásukat és rátermettségüket.

A megmérettetésre minden iskola legfeljebb két diákja jelentkezhetett, a zsűri döntése értelmében pedig az általános iskolások csoportjában a Szózatot szavalók közül első helyezett lett Kővágó Jácint, második lett Francia Flavie és Csepella Máté, a harmadik helyen pedig Tóth Zsuzsanna és Szemendri Tamás végzett. A Himnuszt szavalók közül első lett Sziveri Éva, második Schell Tamás, harmadik pedig Bede Anett és Szalai Klaudia.

A középiskolások csoportjában a Szózatot szavalók közül első helyezést ért el Szabó Dávid és Pálinkás Hédi, másodikat Kovács Nataniel, míg a harmadik helyen Farkas Krisztián végzett. A Himnuszt szavalók közül a legjobbnak Kiskomáromi Zsombor és Kis Kornél bizonyult, Tót Ékos és Varga Kaludia második heleyzést ért el, az előkelő harmadik hely pedig Lórik Izabelláé lett.

Az esemény ünnepi fényét, így advent idején emelte a szabadkai Zeneiskola két növendékének, Nimčević Majának és Hubai Jenőnek a csodás daljátéka. Felkészítő tanáruk Nikolić Miloš volt, zongorán Máté Krisztina tanárnő kísérte őket.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Némethy Judit PhD egyetemi tanár, a New York-Buenos Aires  Észak-Amerikai Magyar Cserkész Szövetség vezetőségi tagja is.

A Himnusz és Szózat Szavalóverseny védnöke ezúttal is Magyarország szabadkai főkonzulátusa volt, amelytől a résztvevő diákok jutalmokönyveket, a szervezőktől pedig alkalmi ajándékcsomagot kaptak, míg a felkészítő tanárok és a zsűri tagjai szintén ajándékocsomagban részesültek.  

 

olvasd...