22. Szabadkai Nyári Akadémia

A TANÍTÁS TANULÁSA

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szakmai továbbképzést szervez pedagógusok (óvodapedagógusok, osztálytanítók, általános- és középiskolai tanárok) részére:
2018. augusztus 13-17. között kerül megrendezésre Szabadkán
az Ivan Sarić Műszaki Iskola épületében

 

Jelentkezni a következő szakcsoportokra lehet:

1. „Örömteli gyermekévek” ‒ Kisgyermekek mozgásfejlődése
Célcsoport: óvodapedagógusok, osztálytanítók, fejlesztő pedagógusok, logopédusok, gyógypedagógusok (25 fő)
Előadó: Pektor Gabriella, tanító-gyógytestnevelő, sportrekreáció edző, rehabilitációs programvezető, Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány, Budapest

2. „Szót értünk… Szóbeszéd… betekintés a logopédiai munkába”
Célcsoport: óvodapedagógusok, osztálytanítók (25 fő)
Előadó: Kozma Szabolcs, gyógypedagógus-logopédus, Győr‒Moson‒Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézménye

3. „Legyen a zene mindenkié!” ‒ Karének és karvezetés az iskolai és iskolán kívüli szakkörtevékenységben – Kodály módszer
Célcsoport: óvodapedagógusok, osztálytanítók, általános- és középiskolai tanárok (25 fő)
Előadók: Durányik László karnagy és Szűcs Magdaléna, Kodály Zoltán Művészeti Iskola, Kecskemét

4. Érzelmi intelligencia fejlesztés játékkal és drámapedagógiai eszközökkel
Célcsoport: általános- és középiskolai tanárok (20 fő)
Előadó: dr. Suhajda Virág, Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány, Budapest

5. Természettudomány és matematikai szakcsoport
Célcsoport: általános- és középiskolai tanárok (25 fő)
Előadók: Juhász Katalin, biológia-kémia szakos tanár, Kecskeméti Református Gimnázium; dr. Szilassi Péter, földrajztanár, Szegedi Tudományegyetem  Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék; mgr. Hulló István, biológus, Szabadkai Városi Múzeum; Horvát Lehel, építész, Szabadka; Dr. habil. Csapó János, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet; Erdős Gábor, matematikus, Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa

6. Neveléstudomány – bölcsészettudomány
Célcsoport: általános- és középiskolai tanárok (20 fő)
Előadók: dr. Grezsa Ferenc, mentálhigiénés szakember, Károli Gáspár Református Egyetem,  Bölcsészettudományi Kar,  Budapest; Fülöp Márta, pszichológus, Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont, Budapest; Ninkov K. Olga, művészettörténész, Szabadkai Városi Múzeum

7. Társadalomtudomány történelem  szakcsoport
Célcsoport: általános- és középiskolai tanárok (20 fő)
Előadók: dr. Halmágyi Miklós; Pelyach István, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Modernkori Magyar Történeti Tanszék

A Nyári Akadémia a Szerbiai Oktatási Minisztérium által elismert és 24 akkreditált pontot érő szakmai továbbképzés, Katalógusszáma 861 K1, P1.

A jelentkezési lap megtalálható az Egyesület honlapján: www.tanar.org.rs
A jelentkezőket a jelentkezés beérkezésének sorrendjében bíráljuk el, a jelentkezési lapokat az Egyesület e-mail címére kell elküldeni: empe@mts.rs, vagy postai úton:

 

ÉMPE − NYÁRI AKADÉMIA 2018
Sonja Marinković u. 26., 24 000 Szabadka
Telefon: 024/557-596

Jelentkezési határidő: 2018. június 30.

FELHÍVÁS >> JELENTKEZÉSI LAP >>

olvasd...