23. Szabadkai Nyári Akadémia

Az aktív tanulás módszerei az iskolában

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szakmai továbbképzést szervez pedagógusok (óvodapedagógusok, osztálytanítók, általános- és középiskolai tanárok) részére:

2019. augusztus 12-16
Szabadka, Ivan Sarić Műszaki Iskola épülete

Jelentkezni a következő szakcsoportokra lehet:

1. Mesepedagógia
Célcsoport: óvodapedagógusok, osztálytanítók (30 fő)
Előadó: dr. Havas Judit, előadóművész, az irodalomtudományok doktora, Budapest; Bajzáth Mária, Népmesekincstár Mesepedagógia Műhely szakmai vezetője, Budapest

2. „Szót értünk… Szóbeszéd… betekintés a logopédiai munkába”
Célcsoport: óvodapedagógusok, osztálytanítók (25 fő)
Előadó: dr. Havas Judit, előadóművész, az irodalomtudományok doktora, Budapest;  Kozma Szabolcs, gyógypedagógus-logopédus, Győr‒Moson‒Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézménye

3. „Legyen a zene mindenkié!” ‒ Karének és karvezetés az iskolai és iskolán kívüli szakkörtevékenységben – Kodály-módszer
Célcsoport: óvodapedagógusok, osztálytanítók, ének-zene szakos tanárok, karvezetők (25 fő)
Előadók: Durányik László karnagy és Szűcs Magdaléna, Kodály Zoltán Művészeti Iskola, Kecskemét

4. A tanulás-tanítás módszertana
Célcsoport: középiskolai tanárok (20 fő)
Előadó: Marunák Mária, tanulásmódszertan tanár és tréner, Szegedi Tudományegyetem, Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ

5. Természettudományi szakcsoport
Célcsoport: általános- és középiskolai tanárok (25 fő)
Előadók: dr. Kovács Béla, egyetemi adjunktus, ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, Budapest; dr. habil. Bartholy Judit, tanszékvezető, egyetemi tanár, ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék, Budapest; dr. Vásárhelyi Tamás, biológus, ny. főmuzeológus, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest

6. Matematika szakcsoport
Célcsoport: általános- és középiskolai tanárok (25 fő)
Előadók: Róka Sándor, matematikatanár, Nyíregyháza, OFI (állami tankönyvkiadó), digitális szerkesztő

7. Neveléstudomány – bölcsészettudomány szakcsoport
Célcsoport: általános- és középiskolai tanárok (20 fő)
Előadók: dr. Silling Léda, néprajzkutató,  Községközi Műemlékvédelmi Intézet, Szabadka;  dr. Szajbély Mihály, SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék; dr. Eőry Vilma, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos ny. főmunkatársa, egri Eszterházy Károly Egyetemnek tanszékvezető ny. főiskolai tanára és a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvi Kutatóközpontjának megbízott munkatársa; dr. Pap Kinga, tanár, Szekszárdi Garay János Gimnázium

8. Társadalomtudomány történelem  szakcsoport
Célcsoport: általános- és középiskolai tanárok (20 fő)
Előadók: dr. Silling Léda, néprajzkutató, Községközi Műemlékvédelmi Intézet, Szabadka; Nagy Tibor, tanár, Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, Szabadka; Sipos Gábor, erdélyi magyar történész, levéltáros, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, Kolozsvár

A 23. Szabadkai Nyári Akadémia a Szerbiai Oktatási Minisztérium által elismert és 24 akkreditált pontot érő szakmai továbbképzés (a katalógusszáma 1084, K1, P1).

A jelentkezési lap megtalálható az Egyesület honlapján: www.tanar.org.rs
A jelentkezőket a jelentkezés beérkezésének sorrendjében bíráljuk el.

 

ÉMPE ‒ SZABADKAI NYÁRI AKADÉMIA 2019
Sonja Marinković u. 26., 24000 Szabadka
Telefon: 024/557-596
E-mail: empe@mts.rs

Jelentkezési határidő: 2019. június 30.

FELHÍVÁS >> JELENTKEZÉSI LAP >>

olvasd...