24. Szabadkai Nyári Akadémia

Értékeink

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szakmai továbbképzést szervez pedagógusok (óvodapedagógusok, osztálytanítók, általános- és középiskolai tanárok) részére:

2020. augusztus 10-14.
Szabadka, Ivan Sarić Műszaki Iskola épülete

Jelentkezni a következő szakcsoportokra lehet:

1. Mesepedagógia
Célcsoport: óvodapedagógusok, osztálytanítók
Előadó: Bajzáth Mária, Népmesekincstár Mesepedagógia Műhely szakmai vezetője, Budapest

2. „Alkotni jó!”
Célcsoport: óvodapedagógusok, osztálytanítók
Előadó: L. Ritók Nóra alapító, szakmai vezető, és Kőrösi Klaudia, szakmai oktató, Igazgyöngy Alapítvány, Berettyóújfalu

3. Aktív tanulás reflektív gyakorlati megoldásokkal
A képzés az Oktatási Hivatal EFOP-3.10.1-17-2017-00001 Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival című projektje szervezésében és lebonyolításában valósul meg.
Célcsoport: általános és középiskolai tanárok
Előadó: Réti Mónika, az Emberi Erőforrások Minisztériumának munkatársa, Budapest

4. Fejlesztő értékelés pedagógiai elmélete és gyakorlata
A képzés az Oktatási Hivatal EFOP-3.10.1-17-2017-00001 Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival című projektje szervezésében és lebonyolításában valósul meg.
Célcsoport: általános és középiskolai tanárok
Előadó: dr. Hunya Márta, magyar–angol szakos középiskolai tanár, pedagógus-továbbképzések oktatója, trénere, Budapest

5. Természettudományi szakcsoport
Célcsoport: általános és középiskolai tanárok
Előadók: külföldi és hazai előadók

6. Matematika szakcsoport
Célcsoport: általános és középiskolai tanárok
Előadók: külföldi és hazai előadók

7. Távoktatás – IKT alkalmazása
Célcsoport: általános és középiskolai tanárok
Előadók: dr. Námesztovszki Zsolt, egyetemi docens, MTTK, Szabadka

A 24. Szabadkai Nyári Akadémia a Szerbiai Oktatási Minisztérium által elismert és 24 akkreditált pontot érő szakmai továbbképzés (a katalógusszáma 1084, K1, P3).

A jelentkezési lap megtalálható az Egyesület honlapján: www.tanar.org.rs
A jelentkezőket a jelentkezés beérkezésének sorrendjében bíráljuk el.

 

ÉMPE ‒ SZABADKAI NYÁRI AKADÉMIA 2020
Sonja Marinković u. 26., 24000 Szabadka
Telefon: 024/557-596
E-mail: empe@mts.rs

Jelentkezési határidő: 2020. június 30.

FELHÍVÁS >> JELENTKEZÉSI LAP >>

olvasd...