Projekat OktOpus 2021-2023

Пројекат OktOpus 2021-2023

Стварање и рад базе података стручњака за образовање Панонске низије за развој прекограничног мађарског образовања

2021-1-HU01-KA220-SCH-000034382

Добили смо подршку за реализацију пројекта у програму ERASMUS+.

Организације које сарађују на пројекту:

  • Иновативна педагошка радионица
  • Савез просветних радника Мађара у Румунији
  • Удружење просветних радника Мађара Северне Бачке

Датум почетка пројекта: 01.11.2021.

Завршетак пројекта: 31.10.2023.

 

Основни циљ пројекта је израда базе стручњака мађарских просветних радника који живе ван граница матице, развијање њихових стручних компетенција, промовисање развоја мањинског мађарског образовања и успостављање сарадње са већинским живљем и образовним институцијама на професионалној основи.

Образовање је кључно питање у очувању идентитета и културе мађарские националне мањине која живи у партнерским земљама које учествују у развоју пројекта. За 1.440.000 припадника мањине у Румунији и 293.000 у Србији, организовање образовања на мађарском наставном језику, одржавање школа у којима се настава изводи на мађарском јехику као и издавање уџбеника на мађарском језику је законом регулисанио. Да би  мањински образовни систем на мађарском наставном језику опстао и развијао се, неопходно је да се стручњаци који су стекли искуство у сопственом систему укључе у кругове стручњака који утичу не само на развој сопствене институционалне мреже, већ и на обликовање планова и идеја стручне и образовне политике већинске државе.

Стручњаци Иновативне Педагошке Радионице већ скоро деценију сарађују са Савезом просветних радника Мађара у Румунији и са Удружењем просветних радника Мађара Северне Бачке у реализацији различитих развојних пројеката образовног садржаја и обука.

Иновативна Педагошка Радионица је у више наврата организовала и водила стручне радионице у Мађарској и у Румунији, где смо заједно са представницима мађарских педагошких организација размишљали о могућностима и правцима развоја. Донета је одлука да је најважнији стратешки циљ јачање сопственог круга стручњака и развој компетенција мађарских педагошких организација које делују ван граница матице.

Дошли смо до одлуке да израдимо формализован систем у коме можемо домаће стручњаке ставити у позицију да они сами буду генератори континуираног развоја и контиуираног стручног препорода. Наш циљ је да створимо систем стручног усавршавања и самообуке који служи овој сврси.

Током трајања пројекта, неколико пута реализујемо догађаје за дисеминацију и стручне радионице, где дочекујемо представнике и стручњаке осталих мађарских организација просветних радника Панонске низије да заједно размишљају и размењују идеје. И наравно, креираћемо базу стручњака у образовању на начин да тој бази  у будућности могу придружити заинтересоване организације и стручњаци.