X. Közoktatási Konferencia

Esélyek és kihívások a gyermeknevelésben

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete február 25-én tartotta meg a X. Közoktatási Konferenciáját. Az elnökasszony, De Negri Ibolya nyitotta meg a rendezvényt, és köszöntötte az előadókat, a pedagógusokat, a szülőket ezen a jubiláris továbbképzésen, és hangsúlyozta az idei konferencia vezérfonalát, miszerint a pedagógus nem csak tanít, hanem nevel is.

A jelenlévők átfogó képet kaptak az Egyesület 2016-os tevékenységeiről, és a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács (VATT) munkájába is betekintést nyerhettek.

Vicsek Annamária, az oktatási ügyekért felelős államtitkár, napjaink oktatáspolitikáját vázolta. Módosítások várnak bennünket az oktatási törvényben, mint például az informatika mint önálló tantárgy bevezetése az általános iskolákba, duális oktatás a középiskolákban. Gyermekközpontúság, inkluzív oktatás bevezetése, a szövegértés és a vállalkozásismeretek beépítése az oktatásba. Az előadó arra biztatta a pedagógusokat, hogy jelezzék gondjaikat, megjegyzéseiket a kijelölt fórumon, mert az Oktatási Minisztérium munkatársai szem előtt tartják a gyakorló pedagógusok gondjait, sőt elvárja a hozzászólásokat.

Kerekes Valéria, budapesti mesekutató, drámapedagógus, egyetemi tanársegéd, egy tanulságos mesével indította előadását. A mese és játék mint összekötő kapocs pedagógusok, szülők és gyerekek között c. előadása során gondolatokat közölt arról, hogy mi is a mese, mi a játék, majd a mese szerepét hangsúlyozta a nevelésben. A szóbeli mesélés fontosságát hangsúlyozta. Meséljünk a gyerekeinknek! Az óvodában is gyakori elem a mesélés, amely nem csak az anyanyelvi és erkölcsi neveléshez járul hozzá, hanem az érzelmi nevelés fontos aspektusa. Végül a játék szerepét emelte ki a mesében. Módszertani lehetőség ezzel kapcsolatban: a Mesék Másként módszer, melyben a népmese az eszköz, és erre építettek játékokat, amelyhez érzelmi elem is járul. Ez egy olyan megvalósult módszer, amely során szülő‒gyermek‒pedagógus közötti kapcsolat elmélyül.

Gerber Zsuzsanna, budapesti tréner, intézménykultúra-fejlesztő, a 21. századi fiatalok munkaerő-piaci felkészítéséről beszélt. Játékkal indított, amely során a pedagógus hallgatóság képességeit osztályozta. Tényeket közölt: sok a munkanélküli, sok az alulfoglalkozottság. A munkaadók készségek hiányáról beszélnek (pl. problémamegoldás, kreatvitás). A javaslat az ún. Életrevaló program. A 7 szokás által fejlesztett kompetenciák sok diáknak, fiatalnak segítettek az útja során: 1. Légy proaktív! 2. Tudd előre, hová akarsz eljutni! 3. Először a fontosat! 4. Gondolkodj nyer-nyerben! 5. Először érts, aztán értesd meg magad! 6. Teremts szinergiát! 7. Élezd meg a fűrészt! Az érdekes szlogenek alatt a felelősségvállalástól a fontos és sűrgős tevékenységek szétválasztásán át a hatékony problémamegoldásig sok és fontos kompetencia lapul meg.

Pántyéné Horváth Klára stíluskommunikátor a gyermekek, fiatalok viselkedéskultúrájáról tartott előadást. Az otthonról hozott ismeretek, az óvodában és iskolában elsajátított viselkedés hozzájárul a gyermek személyiségének fejlődéséhez. Minden újabb életszakasz nagy változást hoz a gyermek életébe. Magázás, köszönés, bemutatkozás, különféle helyeken való viselkedés, öltözködés, stíluskeresés mind egy-egy fontos állomása a növekvő kisembernek. A gyermekek viselkedéséért gyakran mi, a szülők vagyunk felelősek. Hallottunk a telefon- és számítógép- függőségről is, amely rossz irányt mutat. Beszélgessünk a gyerekekkel, legyünk kapcsolatban velük, és ez már a szeretetünk egyik jele!

Dobos Orsolya, budapesti pedagógiatanár és személyközpontú pedagógus, az alternatív iskolákról és az új oktatási „formákról” beszélt előadása során. Már a 20. század elejétől jelennek meg az akkor még kísérleti iskoláknak nevezett oktatási intézmények. A hagyományos és az alternatív iskolák közötti hatalmas különbségek felsorolása után, az előadó két nagy csoportba sorolta ezeket a programokat, intézményeket: reformpedagógia iskolák és a modern alternatív iskolák. A közös bennük, hogy a hagyományostól eltérőek a módszerek, a tanári szerep megváltozik, a kerettantervek változtatása stb. Az előadó vázolta az otthonoktatás és a tanulócsoportok kialukulását és annak útját.

Horváth Zsuzsanna, ajkai óvodavezető-helyettes, tanfelügyeleti és minősítési szakértő, bemutatta milyen kihívásokkal szembesültek az óvodai nevelésben az Ajka Város Óvoda hét intézményében. A személyi feltételek, szakmai jellemzők és gyakorlatok példáit sorolta, és szemléltette.

Az előadássorozatot dr. Sarnyai Zoltán, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont vezetője zárta. Remek előadáskészsége magával ragadta a hallgatóságot, és egy valós képet épített fel egy szerbiai középiskola jó és rossz oldalának bemutatása révén. Ahhoz, hogy jól működjön egy oktatási intézmény igazgató-tanár-diák-szülő jó és odaadó munkája szükségeltetik, olykor ironikus, olykor szomorkás, de gyakran derűs rálátással arra, ami útközben adódik.

Az előadássorozat rámutatott, hogy a gyermeknevelés a családon belül és otthon is kihívásokat tartalmaz, de esélyek, lehetőségek léteznek, próbálkozzunk.

Móra Regina

 

Képek:

olvasd...