21. Szabadkai Nyári Akadémia

OKTATÁS ÉS NEVELÉS NEMZEDÉKRŐL NEMZEDÉKRE

az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének szakmai továbbképzése pedagógusok (óvodapedagógusok, osztálytanítók, általános és középiskolai tanárok) részére
2017. augusztus 7. és 11. között kerül megrendezésre Szabadkán
az Ivan Sarić Műszaki Iskola épületében

Jelentkezni a következő szakcsoportokra lehet:

1. Veronika-zeneprojekt (óvodapedagógusok, 25 fő)
Előadó: Nagyné Szabó Erika, gyakorló óvodapedagógus, Pécs

2. Karének és karvezetés az iskolai és iskolán kívüli szakkörtevékenységben (óvodapedagógus, osztálytanító, általános és középiskolai tanár, 25 fő)
Előadó: Durányik László, karnagy, Kodály Zoltán Művészeti Iskola, Kecskemét

3. A tanulás tanulása, tanítása (osztálytanítók, 25 fő)
Előadó: Bartha Jánosné Ila, Debreceni Tanítóképző Főiskola

4. Pályaorientáció drámapedagógiai és élménypedagógiai eszközökkel (általános és középiskolai tanárok, pedagógusok, 25 fő)
Előadó: dr. Suhajda Virág, Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány, Budapest

5. „Kettős úton halad az emberi élet, egyik a gyakorlat, a másik az elmélet” /Arany János/ (általános és középiskolás tanárok, 25 fő)
Előadók: dr. Szajbély Mihály, dr. Cs. Nagy Lajos, dr. N. Császi Ildikó, dr. Sejtes Györgyi, dr. Németh Ferenc

6. Nemzedékről nemzedékre ‒ történelmünk és kultúránk (általános és középiskolás tanárok, 20 fő)
Előadók: Pelyach István, Halmágyi Miklós ‒ Szegedi Tudományegyetem

7. Természettudomány és környezettudatosság (általános és középiskolás tanárok, 25 fő)
Előadók: Takács István biológus, dr. Hegedűs Tibor fizikus, dr. Csapó János egyetemi docens, dr. Lantos Csaba kutató.

A Nyári Akadémia a Szerbiai Oktatási Minisztérium által elismert és 24 akkreditált pontot érő szakmai továbbképzés, Katalógusszáma 861 K1, P1.

 

A jelentkezési lap megtalálható az Egyesület honlapján: www.tanar.org.rs
A jelentkezőket a jelentkezés beérkezésének sorrendjében bíráljuk el, a jelentkezési lapokat az Egyesület e-mail címére kell elküldeni: empe@mts.rs, vagy postai úton:

 

ÉMPE − NYÁRI AKADÉMIA 2017
Sonja Marinković u. 26., 24 000 Szabadka
Telefon: 024/557-596

Jelentkezési határidő: 2017. június 25.

FELHÍVÁS >> TEACH MEET >> JELENTKEZÉSI LAP >>

olvasd...