21. Szabadkai Nyári Akadémia összefoglaló

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete 2017. augusztus 7–11. között 21. alkalommal rendezte meg a Szabadkai Nyári Akadémia elnevezésű szakmai továbbképzést. A továbbképzés átfogó témaköre a „Oktatás és nevelés nemzedékről nemzedékre” volt. A szeminárium nagy érdeklődést keltett a vajdasági pedagógusok körében, hiszen számos témakörben kiváló előadókkal folyik magyar nyelven a képzés, amely a korszerű oktatás tartalmi és módszertani területeit dolgozza fel.
A rendezvény Kárpát-medencei szintű. Szép számmal érkeztek Felvidékről, Erdélyből és Kárpátaljáról, így egy összmagyar pedagógus találkozó zajlott Szabadkán.
A 21. Szabadkai Nyári Akadémián 260 hallgató vett részt, és 42 előadó adta át tudását, tapasztalatát az érdeklődőknek.
A továbbképzés ünnepélyes megnyitóval indult a szabadkai Városháza dísztermében. A megnyitó után két plenáris előadásra került sor. Elsőként prof. Dr. Bagdy Emőke tartotta meg előadását, melynek címe a „Pedagógus identitás és a nevelés szemlélete” volt. Majd Dr. Kádár Annamária: „Beleszeretni a világot gyermekünk szívébe” szólt a közönséghez. A továbbképzés helyszíne a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Iskola.
A hét folyamán hét szakcsoportban folyt a munka:
Óvodapedagógia – „Veronika-zeneprojekt”
A csoportban 48 fő vett részt, két csoportban. A program elsődleges célja és feladata volt bemutatni a projektmódszer sokrétű alkalmazásának lehetőségét a mindennapi gyakorlati nevelő-oktató munka tervezésében és megvalósításában. A csoportokban a tervezett időkeretben dolgoztak. A módszer mindvégig gyakorlati tapasztalatszerzésen alapult. Az óvodás gyermek alapvető tanulási formája a játék, a mozgás, a közvetlen tapasztalatszerzés – ezt tették, így tanultak az óvodapedagógusok is. Olyan játékok tárházát ismerték meg a pedagógusok, melyek univerzálisak, könnyen átírhatóak bármilyen tartalomra, helyzetre, csoportra. Az előadó e témakör elismert szakembere, aki a gyakorlatban saját maga is alkalmazza az elmondottakat, ami külön értéket jelentett az óvodapedagógusok számára.
Osztálytanítók – „A tanulás tanulása, tanítása”
E csoportban 25 lelkes tanító dolgozott. A tanítók szakcsoportja Ismeretközlő szövegfeldolgozási technikákkal foglalkozott. A szövegértés tanulása születésünktől életünk végéig tart. Az iskola feladata az adott életkori szakaszokban a szövegértés tanítása. Mivel a diákok különböző kommunikációs csatornákon folyamatosan új és új szövegtípusokkal találkoznak, a pedagógusok feladata a szövegek dekódolásának megtanítása. A képzés célja az volt, hogy megismerjék és megtapasztalják a szövegmegértési technikákat, eljárásokat, szövegmegközelítési módokat. A tanítók új és hatékony tanítási technikákat sajátítottak el Bartha Ila sagítségével, neki köszönhetően színesebb, hatékonyabb lesz a tanítás, miáltal elsősorban a kreativitást és az önállóságot fejleszthetik.

Karének és karvezetés az iskolai és az iskolán kívüli szakkörtevékenységben – „Kodály módszere”
Idény Kodály emlékévet ünnepelünk. Ennek kapcsán először szerveztük meg a Karének és karvezetés képzést tanítók és tanárok részére. E csoportban 23 hallgató sajátította el a Kodály módszer alapjait. A karének és a karvezetés szabályiról elméletben és gykorlatban is kaptak a pedgógusok egy kis ízelítőt, valamint a karvezetést csoportosan gyakorolták. Vidáman, jó hangulatban, énekléssel teltek köszönve Durányik László és Szűcs Magdaléna karvezetőknek, akik nagy profizmussal tartották a képzéstt. Az előadók nagyon felkészültek voltak, nemcsak elméleti, hanem sok hasznos gyakorlati tanácsokat adtak a csoport számára. A záróműsoron a csapat – kórus hangulatos műsort adott elő.

„Pályaorientáció drámapedagógiai és élménypedagógiai eszközökkel”
A pedagógia szakcsoportban 22 résztvevő vett részt. Az előadásokat Dr. Suhajda Virág tartotta. Az előadások dinamikusak voltak, sok ötletet gyűjtöttek a pedagógusok az osztályfőnöki órákra, pályaorientációhoz, tanítási órák felvezetéséhez, levezetéséhez, olyan pillanatkoban, amikor már nem lehet bírni az osztállyal, mert annyira izgágák, a monotonitás megtörésére. Ezek a gyakorlatok, játékok egyszerre fejlesztik az értelmet és a testet. Az elméletet a gyakorlatokon keresztül ismerhették meg, a munka teljes egészében interaktív volt. A csoport elejétől végig maximálisan odaadással vettek részt a munkában.

Magyar nyelv és irodalom szakcsoport – „Kettős úton halad az emberi élet, egyik a gyakorlat, a másik az elmélet” /Arany János/
A csoportnak 26 lelkes hallgatója volt. A program tervezett célja (Arany János születésének 200. évfordulója kapcsán a téma maga a költő és munkássága) teljes mértékben megvalósult. A előadások tartalma követte a témavonalat. Arany János vajdasági kultusza, ópuszának áttekintése, verseinek meghallgatása, a populáris irodalomban való megnyilvánulása a 19. században. Ezen kívül a helyesírási szabályzat történetére és a megváltozott szabálypontokra tértek ki. Valamint a retorika szabályaira, és azon belül gyakorlati útmutatásra is sor került. A képzés olyan hasznos ismereteket nyújtott, melyeket a mindennapi oktatásban fel lehet használni. Az irodalmi és a nyelvtanórákon is hasznosíthatók az előadók által nyújtotta ismeretek.

Történelem szakcsoport – „Nemzedékről nemzedékre – történelmünk és kultúránk”
E csoportnak 18 hallgatója volt. A jeles évfordulók kerültek a szakcsoport figyelmének fókuszába. Az idei év több fontos esemény jubileuma: Szent László trónra lépésének 940., illetve szentté avatásának 825. évfordulója, az osztrák-magyar kiegyezés 150. évfordulója és Arany János születésének 200. évfordulója. Az előadások ezen személyekkel és eseményekkel foglalkoznak a legújabb kutatási eredmények tükrében. A cél: a pedagógusok ismereteinek bővítése, a történelmi források gyakoribb használatának népszerűsítése, a legújabb kutatási eredmények megismerése. A Történelem szakcsoport számára előlátott előadások többsége frontális módon zajlott, de az előadók lehetővé tették a kollégáknak, hogy kérdezzenek, hozzászóljanak, elmondják személyes élményeiket, tapasztalataikat, véleményüket. Ezáltal érvényesült az interaktív módszer.

Természettudományi szakcsoport – „Természettudomány és környezettudatosság”
E szakcsoportban 39 részvevő vett részt az előadásokon. A Természettudományi szakcsoport programjának tervezett célja volt a tananyag hatékony átadása az új generációknak. Továbbá, hogy az előadások valamilyen formában kötődjenek a környezetvédelem és környezetgazdálkodás problémájához, különböző szempontok alapján megközelítve azt. A legtöbb előadás e céloknak kiválóan megfelelt. Az előadások frontális úton, magyarázat, beszélgetés, előadás, illusztráció és kísérletek bemutatása módszerével valósultak meg. A tudományos tételek és elméletek ismertetésein túl, az előadók igyekeztek rámutatni az ebből eredő gyakorlati alkalmazások előnyeire, buktatóira és veszélyeire.
Délelőttönként a szakcsoportokon belül folyt a munka, kizárólag a szakcsoport jellegére vonatkozó témakörben. Délutánonként a közös előadásokon több szakcsoport vehetett részt, amelyek pedagógiai, művészeti és ismeretterjesztő témakörben voltak hallhatóak. Újdonság volt a Teach Meet, amelyben a gyakorló pedagógusok mutatták be jó módszereiket ötletként, tapasztalatcsereként.
Előadást tartott a magyarkanizsai Bóbita bábcsoport, akik megnevettették a hallgatókat.
A Nyári Akadémiát színesítik az esti programok. Kedden a Tanyaszínház előadását, “A képzelt beteg” című előadást tekinthették meg, szerdán pedig Társasest keretében beszélgethettek, szórakozhattak, táncolhattak pedagógusaink. Helytörténeti ismeretek bővítésére szolgált a szecessziós Szabadka megtekintése, városi séta keretén belül.
A 21. Szabadkai Nyári Akadémia záróműsorán három nagyon izgalmas előadást hallhattak a részvevők. Dr. Szécsi Tünde: „Közoktatás Amerikában” című plenáris előadását mutatta be, majd Benkő Vilmos: „A beszéd oktatása” címmel tartott előadást, végül Dr. habil Varga László: „Humor a pedagógiában” témakörben ragadta magával a közönséget.
A 21. Szabadkai Nyári Akadémia előadásai és kísérő programjai tudományosak, sokszínűek, érdekesek voltak, a visszajelzések szerint a kollégák jól érezték magukat. Feltöltődve, új erőt merítve búcsúztak el a Nyári Akadémiától.

A viszont látásra!

Képek:

.

olvasd...