Kárpát-medencei szintű Honismereti verseny

„A történelem az a tantárgy, amelynek a legnagyobb hatása volt értékrendszerünk kialakulására, hiszen milyen más alapokra lehet a jövőt építeni, mint a múltra?”

(Szent-Györgyi Albert)

            Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete több mint két évtizede Honismereti versenyt szervez azzal a céllal, hogy a felnövekvő generáció alaposabban megismerje a magyar történelmet, kultúrát, hagyományainkat. A magyar identitás megőrzése, önbecsülésünk, értékrendünk megerősítése, érvényesülésünk elősegítése közös célunk.

A kisebbségi sorsban élő nemzetek megmaradása attól függ, hogy meg tudják-e őrizni önazonosságukat,és ezt továbbadni, továbbvinni családnak, szülőnek, pedagógusnak közös szerepe.Az oktató-nevelő munkában a pedagógusok felelőssége, hogy az ifjú nemzedékek megismerjék, megszeressék és idővel ők maguk is megőrizzék a nemzeti sajátságokat. A mi feladatunk, hogy lehetőséget nyújtsunk múltunk, irodalmunk, művészeteink és hagyományunk lehető legteljesebb megismerésére.

A 2018-as évet a magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság Mátyás király emlékévvé nyilvánította  I. Hunyadi Mátyás királlyá választásának 560., születésének 575. évfordulója alkalmából. Ehhez kapcsolódik a XXIII. Honismereti verseny témája, Mátyás király címmel, melyre 2018. november 24-én került sor a szabadkai Széchenyi István Általános Iskolában.

A verseny ünnepi megnyitóját megtisztelte jelenlétével és köszöntőjével mgr. Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Gombár Szeréna a Magyarországi Szabadkai Főkonzulátusának konzul asszonya.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy dr. Kaposi József egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pedagógiai Tanszékéről, a Magyar Történelmi Társulat tagjaelfogadta felkérésünket, és a verseny fővédnökségét.

A versenyünkön általános- és középiskolások vesznek részt. A verseny nem könnyű, alapos felkészülést igényel: szöveggyűjtést, esszéírást, plakátkészítést, szövegtanulást, előadás bemutatását. Három feladatot kell teljesítenie a 3-4 fős csapatnak. Ahhoz, hogy részt tudjanak venni a versenyen,a meghatározott témákból választva esszét kell írniuk, melyet a zsűri értékel. A döntőbe a meghívott csapatok prezentációt, kis előadást mutatnak be, a szintén megadott témakörökben. A diákverseny ezáltal egy komplex tehetséggondozó munkát igényel, hiszen több tehetségterületen kell a diákoknak bemutatniuk a képességüket, készségüket, kreativitásukat.

A XXIII. Kárpát-medencei szintű versenyen 5 ország diákjai, csapatai mérték össze tudásukat. A vajdasági csapatokon kívül Szlovákiából (Érsekújvár), Romániából (Temesvár), Horvátországból (Eszék) és Magyarországról (Sárospatak) érkeztek versenyzők.

A verseny két kategóriában zajlott általános iskolások és középiskolások részvételével.

A három-három tagú zsűri pontrendszert felállítva értékelte a versenyfeladatokat.

A 150 fős rendezvény, melyet 10. alkalommal is a szabadkai Széchenyi István Általános Iskolában szerveztünk meg, reneszánsz hangulatban zajlott. Az alkalmi műsorban fellépett a csantavéri Hunyadi János udvari zenekar és a zentai Szent Longinus Középkori Hagyományőrző Egyesület, valamit a budapesti Magyarság Háza „Hunyadi Mátyás életterei” című kiállítását is megtekinthették a résztvevők.

A versenyre való felkészülést, teljesítményt díjakkal jutalmaztuk. Minden résztvevő emléklapot, ajándékot kapott, a díjazottak értékes könyvjutalomban részesültek, és részesei lehetnek egy több napos kirándulásnak, mely Mátyás király szülővárosába vezet.

Az általános iskolások kategóriájának díjazottjai:

1. Hunyadi János Általános Iskola, Csantavér
1. Zdravko Gložanski Általános Iskola, Óbecse
2. Széchenyi István Általános Iskola, Szabadka
3. Bartók Béla Elméleti Líceum,Temesvár

Zsűri tagjai:

Dr. Kaposi József ‒ egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Intézet
Solymosi Éva ‒ a zsűri elnöke, történelem szakos tanár
Baráth Gábor Gergely ‒ történelem szakos tanár, Ivan Sarić Műszaki Iskola

A középiskolások kategóriájának díjazottjai:

1. Svetozar Marković Gimnázium, Szabadka
2. Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, Szabadka
3. Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola, Topolya
3. Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ Középiskola, Eszék

Zsűri tagjai:

Dr. Mészáros Zoltán – a zsűri elnöke, történelem szakos tanár, a Szabadkai Levéltár főlevéltárosa
Weiss Rudolf ‒ történelem szakos tanár, Széchenyi István Általános Iskola
Csőke Márta ‒ történelem szakos tanár, Majsai Úti Általános Iskola

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete a továbbiakban is méltóképpen szeretne megemlékezni történelmünk nagyjairól, szeretné feleleveníteni a történelmi eseményeinket, és így őrizni a magyar kulturális értékeinket, örökségünket.

De Negri Ibolya
elnök

 

Képek:

 

olvasd...