Archívum 2002

Beszámoló az Egyesület munkájáról

Az ÉMPE a 2002-es évben igen sokrétű munkát fejtett ki. Fő célunk volt összefogni a magyarul tanító pedagógusokat, megfelelő szakmai továbbképzést biztosítani számukra.
Januárban háromnapos továbbképzésre került sor az angol szakos tanárok részére 25 fő részvételével.
Márciusban két szemináriumot szerveztünk: a Bólyaiakról Dr. Hózsa Éva és Dr. Peics Hajnalka beszélt és Dr. Berényi János biológus tartott előadást a genetikáról.

A VI. Nyári Akadémiát augusztus 5-10-ig tartottuk.

Őt csoportban folyt a munka:

  1. Természettudományi szakcsoport
  2. Matematikusok
  3. Magyar és történelem tanárok
  4. Tanítók és
  5. Ovónők szakcsoportja

Naponta kb. 200 ember vett részt az előadásokon, ebből 60-an laktak a diákotthonban. A már hagyományossá vált Nyári Akadémiát mind több külhoni pedagógus is látogatja,. Így Erdélyből, Baranyából és Szlovéniából.
Az előadásokat a hazai és külföldi egyetemek neves tanárai tartották.
A Nyári Akadémia alkalom arra, hogy egész Vajdaság pedagógusai a szakmai továbbképzés mellett tapasztalatot és véleményt cseréljenek egymással. Az esti programok is hozzájárulnak identitásunk megerősítéséhez.

Októberben a tanítók szakcsoportja tartott összejövetelt, ahol megalakították a szakaktívákat.

Az első osztályosok elnöke Mačković Papp Márta
A második osztályosoké Kertész Mónika
A harmadik osztályosoké Gellér Erika
A negyedik osztályosoké Tamási Mária lett.

Utána a nyelvtanítás módszertani elveiről és a matematikai számfogalmak kialakításáról hallgattak előadást.
Az Apáczai tankönyvkiadó támogatásával még néhány szemináriumot szerveztünk: Október 26-án a Majsai úti Ált Isk látta vendégül pedagógusainkat, ahol Grécsi László professzor úr tartott előadást.
December 7-én a Miloš Crnjanski Ált Iskolában Ransburg Jenő neves pszichológus tartott előadást

Tehetséggondozás:

            2002 szeptemberétől 2003 márciusáig kéthetente szombatonként duplaórás foglalkozást tartunk a 10-19 éves tanulók részére matematikából és fizikából. Összesen 10 alkalommal. Csoportonként 20-25 diák vesz részt a foglalkozásokon. Minden csoportnak kijelölt szakvezetője van, aki szervezi a csoportot , előad vagy hív megfelelő szakembert. A fő célunk, hogy a tanulók már ismert témakörökből kibővítsék  tudásukat, de főleg a tananyagon kívüli ismeretek elsajátítását valósítsák meg, amelyek még jobban fejlesztik a logikai gondolkodást. Ilyen módon lehetőséget biztosítunk a versenyeken való sikeres szerepléshez, de nem utolsósorban a jövő tudományos kutatóinak kinevelését biztosítjuk.

Nemzetközi Versenyeken való részvétel:

Vajdasági selejtezőt szervezünk matematikából Szabadkán:

– általános iskolásoknak Zrinyi Ilona verseny     350 tanulóval ( 2002 febr. 22.)
– középiskolások részére Gordiusz verseny        162 tanulóval ( 2002 febr. 20.)
– fizikából 6 – 12 évfolyam                                    50 tanulóval ( 2002 április-június)
– Bolyai vetélkedő                                                 24 tanulóval (2002 május 4)
– Magyar nyelvből – Balatonalmádi szavaló verseny 3 (+1) tan. (2002 október)

Bolyai vetélkedő körzeti selejtezője Szabadkai 6×3 tanuló középiskolások (május)
Marosvásárhelyi döntőn a topolyai csapat képviselt bennünket augusztusban.
Októberben lyai verseny Munkácson 3 tanuló vett részt.
Révkomáromi matematikai diáktalálkozón 3 gyerek vett rész + 4 kisérő novemberben

Döntők:

Kecskeméten Zrinyi döntő              6 tanulóval és 1 kísérő (április)
Pécsett Gordiusz döntő                  3 tanulóval      1 kísérő (április 6-7)
Eger XII. NMMV                             25 tanulóval    5 tanár (ápr. 15-19)
Sopron Vermes fizika verseny         6 tanulóval    1 tanár (május 30)
Budapest Békéssy fizika verseny    4 tanulóval    1 tanár (június 15)
Veszprém fizika verseny                  1 tanuló        1 tanár (május)

Mindezek a versenyek tréningezés a továbbfejlődéshez, de még más nagyon fontos szerepet is betöltenek, ugyanis közben sok más vidékről származó diákkal is megimserkednek, de azok országával szokásaikkal is és így tapasztalatot és sokoldalú ismeretet szereznek tanulóink és kisérőink is.

Határon túli szemináriumok:

A hazai továbbképzések mellett elengedhetetlenül szükség van magyarországi vagy más kárpátmedencei régióban részt venni különböző továbbképzéseken, amelyek szakmai, pedagógiai, nevelési, környezetvédelmi témával kapcsolatos.
Szervezésünkben sokan eljutottak Erdélybe és Magyarországra is.  

Honismereti tábor és vetélkedő

A már hagyományos vajdasági szintű Honismereti történelmi tábor 2002 július 21-28 között került megrendezésre Kossuth Lajos azt üzente… címmel. Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából. A 7 napos táborban az általános iskolák 6., 7., és 8. osztályosai és a középiskolás diákok vettek részt. Mivel az iskolákban a történelem tantárgy keretein belül a magyar történelem csak részben van feldolgozva, ezért fontosnak tartjuk, hogy a jeles eseményekről, amelyek a magyar nemzet történelméhez fűződnek, itt is megemlékezésre kerüljenek. A történelem nagyjairól , akik valamit tettek a magyar nemzet érdekében a mai fiataloknak is tudniuk kell.
A sikeres tábort októberben a Honismereti vetélkedő követte október 19-én a Városi könyvtárban. Tizenhét csapat mérte össze tudását ( ebből 13 általános és 4 középiskolás).
A középiskolások közül a szabadkai Svetozar Markovic Gimnázium Széchényi jeligéjű csapata lett az első míg az általános iskolások mezőnyében az adai Cseh Károly Ált Iskola „Hazáért” nevű csapata aratta le a babérokat. A díjazottak magyarországi kirándulást nyertek.

Himnusz és a Szózat szavalása, Nemzeti Ünnepekről való megemlékezés keretében megtartottuk a március 15.-e megemlékezést a Népkör szinpadán március 10-én, amellyel tisztelegtünk a szabadságharc és forradalom emlékének.  

Vörösmarty – szavalóversenyt is megtartottuk december 17-én. Immár hagyományossá vált 3. versenyen 52 tanuló vett részt. Díjazottak a péterrévei, temerini, ómoravicai, magyarcsernyei, bajsai iskolák tanulói lettek.

Egyesületünk szakkirándulásokat is szervezett.A kirándulásokat az aktív tanárok és diákok részére szerveztük, hogy bővítsék ismereteiket és ezáltal át tudják adni társaiknak.

Márciusban a Honismereti vetélkedő részvevőit Pécsre vittük. Közben megnéztük a Mohácsi csata színterét is.

Májusban Pannonhalmi kirándulást szerveztünk azok a tanulók számára, akik az iskolán kivüli tevékenységükben jeleskedtek.

A bolyai matematika vetélkedő résztvevői erdélyi kiránduláson vettek részt júliusban.

A 2002-es Nyári Akadémiát kirándulással zártuk , melynek úticélja Belgrád, Zimonyi vár, Kalemegdán, Idvor, Mihajlo Pupin szülővárosa és az Aracsi pusztatemplom volt.  

Pedagógus Bál:

Évente a farsang idején szervezünk Pedagógus bált (250 résztvevővel), amelynek ismerkedés , barátkozás és az együtt szórakozás a célja. Az utóbbi időben igen nagy sikere van, éppúgy mint a Nyári Akadémiának , mert a kollégák kezdenek felszabadulni az elmúlt diktatúra megfélemlítése alól.  

Farsangi Jelmezbál:

A Farsangi Jelmezbál is minden évben megrendezésre kerül, a 100 – 120 résztvevő kis és nagydiák saját jelmezt készít, amelyeket a szakzsűri elbírál és jutalmaz. Mindig jó szórakozást nyújt a jelmezeseknek és szüleinek, mert műsorral valamint tánczenével is szórakoztatjuk őket.  

Internet Terem:

Internettermek működnek 2001-től kezdve Szabadkán, Zentán, Bácska Topolyán és Kanizsán ( 5-5 számítógéppel ) Ezeket a magyarországi Oktatási Minisztérium biztosította az IRISZ Sulinet  Program keretében. Így a tanulóifjúság ( 15 – 19 évesek) ingyen használhatja a számítógépeket  új ismeretek szerzésére. Minden igénylő a Pedagógus Egyesületek által kiadott fényképes igazolvánnyal használhatja a  számítógépeket és a műhelyben szakembertől kérhetnek segítséget, aki felügyeli a műhely munkáját.   

Tantervmódosítás

A 2001-ben megkezdett tantervmódosítás folytatódott. Az összegezett munkákat megjelentettük az Új Kép folyóiratban véleményezésre.
A Nyári Akadémián az Apáczai Tankönyvkiadó Intézet igazgatója, Esztergályos Jenő úr tankönyvbemutatót tartott. A pedagógusok nagy érdeklődést tanísítottak e könyvek iránt. Egyesületünk ezért segít abban, hogy hozzájuthassunk ezekhez a könyvekhez.
A Duna TV jóvoltából 130 ezer könyvet osztottunk szét Törökkanizsa, Kikinda , Délbánát, Kanizsa, Horgos, Hajdújárás és Csantavér általános iskoláinak.  

Szülőföldön Magyarul:

Az Émpe 2002-es évben megkapta az Illyés Közalapítvány „Szülőföldön Magyarul” pályázat lebonyolításának jogát, melynek célja a magyar nyelven tanuló kiskorú diákok anyagi támogatása.
Szabadka, Kanizsai és Topolyai ügyfélfogadó irodánkba 2451 kérelem érkezett. A folyósítás folyamatban van.  

ÁMV:

Az Ált Isk Művészeti Vetélkedőjének a megszervezését és elismertetését a Belgrádi Oktatási Minisztérium által átválalta egyesületünk és meg is kaptuk, az általános iskolák versenynaptárába iktatták a 2003-as évben.

A 8. osztályosok felkészítését a középiskolai felvételi vizsgára a Szabadkai Gimnáziumban szerveztük meg matematikából és magyar nyelvből. Összesen 3 csoportban 45 diákkal.